"U přednosty Avájeka"

fhggvx.jpg

Dne 1.4.2014 jsme zahájili výstavbu malé stanice pro odchycené a poraněné psy v jednotlivých obcích KV kraje. Stanice vzniká v prostorách nádražní budovy a přilehlého pozemku v obci Dalovice. Výstavba plotu, kotců, úprava místností a vytvoření zázemí stojí enormní úsilí a nemalé finanční prostředky. 

Komu tato stanice bude sloužit?

Stanice bude sloužit a v tuto chvíli již i slouží k následné péči o psy, ke kterým vyjíždíme v rámci záchranné a odchytové služby do terénu. Tato stanice nemůže a nikdy nebude fungovat jako klasický útulek. Budou u nás pouze krátkodobě umístěni odchycení psi z obcí a měst karlovarského kraje, se kterými spolupracujeme, anebo ke kterým nás volá PČR. Dále je tato stanice určena pro psy ve velmi vážném zdravotním stavu, budeme se jim zde snažit poskytovat nadstandartní péči, kterou běžné útulky vzhledem k množství psů a dalším okolnostem ne vždy dokáží poskytnout. Tito psi u nás najdou dočasné útočiště a bude jim zde poskytnuta potřebná péče. Ve většině případů jde o psy, kteří se pohybují na silnici, případně už je nějaké auto bohužel srazilo. Dále jde o psy, kteří se toulají ulicemi, ať už jen zaběhlé, v horších případech vyhozené svým majitelem. Také se jedná o psy, kteří ohrožují obyvatele a to nejen na silnicích, ale bohužel dochází nezřídka i k napadením.V případě odchycených pejsků u nás budou do doby, než se přihlásí jejich majitel, případně než si obec zajistí útulek, t.j. pár dní. Psi poranění a vyžadující zvláští péči, o které se nikdo nepřihlásí u nás budou do doby, než se dají trochu dopořádku a bude možné je umístit dále do útulku, případně je svěřit novému majiteli, pokud se nějaký takový najde. Věříme, že tato stanice bude plnit svůj účel. V současné době máme pro účely ubytování dva kotce + jednu vnitřní nevytápěnou místnost + dvě v zimě vytápěné místnůstky. 

Dále bychom chtěli v této stanici provozovat výchovnou činnost pro děti a mládež všech věkových kategorií týkající se života zvířat a práce s nimi.