Aktuální ceník služeb - od 1.1.2018

 

Záchranná služba

Cena se skládá ze základní sazby za kilometr, což je 20,-Kč a dále se připočte cena za spotřební materiál, léčivé přípravky a ošetření, které jsou individuální dle povahy zákroku. Pokud zvolíte i cestu zpět z ošetření, ta již bude účtována v levnější sazbě a to 15,-Kč/km. Transport imobilního zvířete na nosítkách, v dece apod - příplatek 200,- Kč

Minimáln íúčtovaná částka za výjezd je 500,- Kč

 

Přeprava zvířat - soukromé osoby

Sazba: 15Kč/km

čekací doba: 30Kč/15 min

jednorázová podložka: 10Kč

transport imobilního zvířete pomocí nosítek, deky - 200,- Kč

Poplatek za čištění a desinfekci vozu je v rozmezí 60,- Kč ( základ) až 1000,- Kč v případě nutnosti strojního čištění interiéru.

Objednatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem

 

Odchytová služba - obce s uzavřenou smlouvou

Odchyt psů

Sazba: 10Kč/km

 

Odchyt pomocí návnady, vodítka 550Kč

Odchyt pomocí distanční tyče 850 - 1000Kč

Odchyt pomocí sedace 1300Kč

Odchyt pomocí narkotizace 1500 - 2500Kč

Odchyt pomocí sklopce - 500,- Kč den (1500,-týden) pronájmu plus náklady na přepravu sklopce (přeprava může být i vlastní)

V cenách všech odchytů je již započtena kontrola čtečkou mikročipů

 

Odchyt koček a holubů

Cenu jsme schopni sdělit dle místních podmínek (počet jedinců, náročnost na dopravu, atd.)

V případě odchytu koček a to jak v režimu záchranné, tak odchytové služby je potřeba mít dopředu zajištěné i jejich umístění a to pro případ, že je nutná i následná péče po odchytu, případně převozu na veterinu, což nejsme schopni zajistit.

To samé platí u holubů, jsme schopni zajistit pouze samotný odchyt.

 

Odchytová služba - obce bez smluvního vztahu

Podmínky realizace prací:

- Objednávka minimálně e-mailem, anebo sms z oficiálního telefonu či e-mailu obce

- Odchyt bude proveden jen v případě, pokud bude ve stanici místo, anebo má-li obec zajištěno umístění vlastní (bezprostředně po odchytu)

- Pokud bude dohodnuto, že zvíře bude umístěno v naší stanici, je obec povinna si pro zvíře do 5 kalendářních dní zajistit ubytování a zajistit jeho přepravu. Pokud nedojde do pátého kalendářního dne k převzetí zvířete ze strany obce, bude připočítána částka 4000,- Kč za útulek a další odchytové práce v dané obci nebudou realizovány.

Cena výjezdu pro obce bez smluvního vztahu je navýšena o jednorázový příplatek 500,- Kč *

* K jednorázovému poplatku v této výši jsme přistoupili zejména díky nefér přístupu k zodpovědným obcím, které odchytové činnosti mají zajištěny dlouhodobě a přispívají na provoz této činnosti. Obce, které problematiku toulavých zvířat dlouhodobě neřeší, nedá se jim dovolat a činnosti tak musí být realizovány např. prostřednictvím výzvy PČR tedy v poplatku mají zahrnutou jistou kompenzaci pohotovostních služeb. Z logiky věci a ze zákona vyplývá i fakturace takového výjedu obci, do které nás povolá operační důstojník PČR. Policie v takovém případě zajišťuje výjezd pouze v režimu zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, či zajištění plynulosti v dopravě a odchyt je tedy účtován obci, v jejíž kompetenci a katastrální spádovosti je odchyt realizován.

 

Ubytování  psů - obce s uzavřenou smlouvou

Ubytování odchycených psů ve venkovním kotci - 150Kč/den

Vnitřní ubytování pro psy v období od září do dubna 220Kč/den 

+ nutnost zajištění následného dlouhodobějšího umístění, pokud si psa nepřevezme majitel.

 

Pietní služby

Poplatek za asanaci:

23,50,- Kč/Kg, cena za km/10,-Kč, plus poplatek 200,- Kč za přepravní vak a desinfekci vozu.

 

Uložení ostatků na soukromém pozemku majitele

(vykopání hrobu, uložení ostatků, završení hrobu)    .......................................1000 - 1500,-Kč

 

Přeprava do pohřebních ústavů: po telefonické dohodě, v závislosti na vzdálenosti.

 

Pronájem vybavení

V současné době nenabízíme k pronájmu ani zapůjčení žádné odchytové prostředky. 

 

Ostatní činnosti

práce posádky (vyprošťovací práce, lezecké práce, práce v infekčním prostředí, asistence při zpřístupňování prostor apod) 240 ,- /hod /osoba

Vyžádaná administrativní činnost - poradenství, sepsání zpráv pro potřeby soukromých osob - 200,- / hod

zpracování foto- a videodokumentace z odchytu - zásahu na vyžádání soukromých osob - 500,- / hod